Տուփում կա 13 գնդիկ, որոնք համարակալված են \(1\)-ից 13: Պատահականորեն հանվում է մեկ գնդիկ և նշվում է նրա համարը:
 
Քանի՞ հնարավոր ելք ունեն հետևյալ պատահույթները:
 
 
\(A\). «Համարը զույգ թիվ է»՝  ելք:
 
\(B\). «Համարը բաժանվում է \(5\)-ի»՝  ելք:
 
\(C\). «Համարը բաժանվում է 20-ի»՝  ելք:
 
\(D\). «Համարը փոքր է վեցից կամ հավասար է»՝  ելք:
 
\(E\). «Համարը մեծ է 2-ից և փոքր է 7-ից»՝  ելք:
 
\(F\). «Համարը պարզ թիվ է»՝  ելք: