Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

11.5Մ.
1. Պատահույթի հավանականությունը (երկու գույնի գնդակներ) 2Մ.
2. Պատահույթի հավանականությունը (շահող տոմս) 2Մ.
3. Պատահույթի ելքերի թիվը 1.5Մ.
4. Պատահույթի հավանականություն (մրգահյութի տուփեր) 2Մ.
5. Հակադարձ պատահույթի հավանականությունը 4Մ.