Քո կարծիքով՝ կենդանիներից ո՞վ է ընտրել միայն այն գնդակները, որոնց բոլորի վրա գրված են բառակապակցություններ: