Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Նշի՛ր բառերի քանակը

Բարդություն հեշտ

1
2. Ճի՞շտ է գրել Բուրատինոն

Բարդություն հեշտ

2
3. Փղիկն ու Առյուծիկը

Բարդություն հեշտ

3
4. Բառաշղթա

Բարդություն միջին

5
5. Ճի՞շտ է գրել Թզուկը

Բարդություն միջին

5
6. Նշի՛ր բառը, բառակապակցությունը, նախադասությունը

Բարդություն միջին

4
7. Սլաքների օգնությամբ կարդա՛ նախադասությունը

Բարդություն բարդ

6
8. «Հավաքի՛ր» հեռախոսահամարը

Բարդություն բարդ

6
9. Ուշադի՛ր դիտիր նկարը

Բարդություն բարդ

8

Նյութեր ուսուցչի համար