Սլաքների օգնութամբ որոշի՛ր՝ տրված նախադասություններից ո՞րն է գրված: 
 
3.png