Ստեղծի՛ր նոր բառ՝ թակ բառի կազմի մեջ մտնող տառերի տեղերի փոփոխությամբ:
Օրինակ
Նմուշ. կտավ- վտակ:
Պատասխան՝  (վանդակում գրել միայն նոր բառը)