Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. «Բնակեցրո՛ւ» տառերին

Բարդություն միջին

3
2. Ո՞ր տառը կտեղադրես

Բարդություն հեշտ

3
3. «Լուծի՛ր» վարժությունը

Բարդություն հեշտ

3
4. Թոմը և Ջերին

Բարդություն հեշտ

4
5. «Քանդված» բառեր

Բարդություն միջին

4
6. Ստացի՛ր բառ

Բարդություն միջին

4
7. Բառաշղթա

Բարդություն բարդ

6
8. Գտի՛ր գաղտնագիրը

Բարդություն բարդ

6
9. Կազմի՛ր մեկ բառ և գրի՛ր

Բարդություն բարդ

7

Նյութեր ուսուցչի համար