Նշի՛ր՝ տրված տառերից ո՞րը կտեղադրես բառի վերջում, որպեսզի ստանաս նոր բառ:
 
գիր
քամի
կա