Որոշի՛ր՝ ո՞ր նախադասության բոլոր բառերն են սկսվում բաղաձայնով: Արտագրի՛ր այդ նախադասությունը:
 
Անտառում ընտիր ընկուզենի էր աճել:
Գարնանը գետերը վարարեցին: