Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Ո՞ր տառն է կրկնվում

Բարդություն հեշտ

2
2. Անգետիկի բառերը

Բարդություն հեշտ

3
3. Ընտրի՛ր բառը, բառակապակցությունը, նախադասությունը

Բարդություն հեշտ

4
4. Նախադասության բառերի քանակը

Բարդություն միջին

5
5. Գուշակի՛ր՝ ո՞ր տառն է բաց թողնված

Բարդություն միջին

5
6. Տեղադրի՛ր բառերն ու բառակապակցությունները

Բարդություն միջին

6
7. Ո՞ր նախադասությունն է գրված

Բարդություն բարդ

7
8. Արտագրի՛ր նախադասությունը

Բարդություն բարդ

7

Նյութեր ուսուցչի համար