Որոշի՛ր՝ ո՞ր տառն է բաց թողած: Արտագրի՛ր նախադասությունը՝ լրացնելով բառը:
 
Երեկոյան մաղում էր բարակ ա__ձրևը: