Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Ճի՞շտ են գրված բառազույգերը

Բարդություն հեշտ

2
2. Նշի՛ր մոտ և հակառակ իմաստով բառը

Բարդություն հեշտ

2
3. Ո՞րն է տրված բառի մոտ և հակառակ իմաստով բառը

Բարդություն հեշտ

2
4. Ո՞ր բառերն են իրար իմաստով մոտ և հակառակ

Բարդություն միջին

3
5. Լրացրո՛ւ հակառակ իմաստ ունեցող բառերից մեկով

Բարդություն միջին

3
6. Նշի՛ր համապատասխան բառազույգը

Բարդություն միջին

4
7. Տեղադրի՛ր աղյուսակում

Բարդություն բարդ

6
8. Ընտրի՛ր իմաստով հակառակ բառը

Բարդություն բարդ

5
9. Կարդա՛ և գտի՛ր

Բարդություն բարդ

7

Նյութեր ուսուցչի համար