Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մոտ և հակառակ իմաստով բառեր Մոտ և հակառակ իմաստով բառեր

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Ճի՞շտ են գրված բառազույգերը 3 տեսակ - վերլուծական հեշտ 2Մ. Առաջադրանքը նպաստում է բառերի իմաստներն ընկալելու կարողությունների զարգացմանը: Սովորողները որոշում են իմաստով մո՞տ կամ իմաստով հակառա՞կ են արդյոք տրված բառերը և նշում:
2. Նշի՛ր մոտ և հակառակ իմաստով բառը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Առաջադրանքը կատարելու համար սովորողները պետք է ընտրեն տրված բառի իմաստով մոտ կամ իմաստով հակառակ բառը և նշեն այն:
3. Ո՞րն է տրված բառի մոտ և հակառակ իմաստով բառը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Առաջադրանքը կատարելու համար պետք է սովորողներն ընկալեն բառերի իմաստները և նշեն տրված բառի իմաստով մոտ կամ իմաստով հակառակ բառերը:
4. Ո՞ր բառերն են իրար իմաստով մոտ և հակառակ 3 տեսակ - վերլուծական միջին 3Մ. Առաջադրանքը կատարելու համար սովորողները տրված բառերի շարքում գտնում և նշում են իմաստով մոտ կամ իմաստով հակառակ բառերը:
5. Լրացրո՛ւ հակառակ իմաստ ունեցող բառերից մեկով 3 տեսակ - վերլուծական միջին 3Մ. Ըստ տրված նախադասության մտքի՝ սովորողներն ընտրում են իմաստով հակառակ բառերից մեկը և տեղադրում նախադասության մեջ:
6. Նշի՛ր համապատասխան բառազույգը 3 տեսակ - վերլուծական միջին 4Մ. Սովորողները նշում են այն բառազույգը, որի բառերը կամ իրար իմաստով մոտ են կամ հակառակ:
7. Տեղադրի՛ր աղյուսակում 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Առաջադրանքը նպաստում է սովորողների՝ բառերի իմաստ: ների ընկալման կարողությունների զարգացմանը: Սովորողները տարբերակում են տրված բառի իմաստով մոտ և իմաստով հակառակ բառերը և գրում համապատասխան սյունակներում:
8. Ընտրի՛ր իմաստով հակառակ բառը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Տրված բառաշարքից սովորողներն ընտրում և գրում են այն բառը, որն իմաստով հակառակ է տրված բառին:
9. Կարդա՛ և գտի՛ր 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 7Մ. Առաջադրանքը կատարելիս սովորողները ոչ միայն գտնում են տրված բառի իմաստով մոտ բառը, այլև զարգացնում են ընթերցողական կարողությունները՝ կարդալով քառատողերը:

Ակտիվացրու «Իմ+» բաժանորդագրությունը և ստացիր

  • այս բաժնի մուտքի ամբողջական իրավունք
  • «ԻմԴպրոց» կայքում բոլոր առաջադրանքների, թեստերի լուծման քայլերի և ճիշտ պատասխանների հնարավորություն


Ակտիվացնել «Իմ+»-ը