Քո կարծիքով՝  ո՞ր շարքի բոլոր բառերն են ծաղիկների անուններ: