Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Ճի՞շտ է, որ...

Բարդություն հեշտ

1
2. Ո՞ր բառը պետք է տեղադրել

Բարդություն հեշտ

2
3. Ո՞րն է ավելորդը

Բարդություն հեշտ

2
4. Գտի՛ր մասնավոր անունները

Բարդություն միջին

2
5. Նշի՛ր ընդհանրացնող անունը

Բարդություն միջին

3
6. Անվանի՛ր խմբերին

Բարդություն միջին

4
7. Նշի՛ր մասնավոր և ընդհանուր անունները

Բարդություն բարդ

5
8. Ընտրի՛ր ընդհանուր անունը

Բարդություն բարդ

6
9. Տեղադրի՛ր աղյուսակում

Բարդություն բարդ

6

Նյութեր ուսուցչի համար