Քո կարծիքով՝  ո՞ր բառը պետք է տեղադրել նախադասության մեջ:
 
Աղվեսը, վագրը,  վայրի կենդանիներ են :