Նշի՛ր՝ ո՞ր հնչյունն է կրկնվում տրված բոլոր պատկերների անուններում:
 
3-06.png