Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Որոշի՛ր ավելորդը

Բարդություն հեշտ

1
2. Քանի՞ բաղաձայն ու ձայնավոր կա

Բարդություն հեշտ

3
3. Ո՞ր հնչյունն է կրկնվում

Բարդություն հեշտ

2
4. Գնացքի «ուղևորները»

Բարդություն միջին

4
5. Ճի՞շտ է, որ...

Բարդություն միջին

4
6. Գրի՛ր պատկերի անունը

Բարդություն միջին

4
7. Ընտրի՛ր ձայնավորով և բաղաձայնով սկսվող բառերը

Բարդություն բարդ

5
8. Արտագրի՛ր՝ ըստ այբբենական հաջորդականության

Բարդություն բարդ

5
9. Աղյուսակում արտագրի՛ր

Բարդություն բարդ

6

Նյութեր ուսուցչի համար