Գտի՛ր բաղաձայնով  սկսվող բառը և արտագրի՛ր այն:
 
օրացույց ցերեկ աղվես