Ըստ առաջին հնչյուն-տառերի այբբենական հաջորդականության՝ արտագրի՛ր տրված բառերը, բառերն իրարից անջատիր բացատով և առանց ստորակետի:
 
ընկեր երամ խակ