Համապատասխան սյունակներում  ձայնավորով և բաղաձայնով սկսվող բառերը:
 
ծիրան աչք
 
Ձայնավորով սկսվող բառեր
Բաղաձայնով սկսվող բառեր