Մեծատառի գործածությունը
Հայերենի այբուբենի տառերը գրվում են երկու ձևով՝ մեծատառ և փոքրատառ:
Մեծատառով գրվում են նախադասության առաջին բառը, մարդկանց անուններն ու ազգանունները, կենդանիների անունները, տեղանունները:
Օրինակ
Երևան, Անահիտ, Քուչո, Սարգսյան և այլն: