Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Որոշի՛ր՝ ճի՞շտ են գրված նախադասությունները

Բարդություն հեշտ

3
2. Գտի'ր ծաղկի անունը

Բարդություն հեշտ

1
3. Ո՞ր բառն է ճիշտ գրված

Բարդություն հեշտ

2
4. Գտի՛ր տեղանունները

Բարդություն միջին

4
5. Ո՞ր բառերն են գրվում մեծատառով

Բարդություն միջին

4
6. Որոշի՛ր՝ ո՞ր բառն է գրվում մեծատառով

Բարդություն միջին

4
7. Գրի՛ր մեծատառով գրվող բառերը

Բարդություն բարդ

5
8. Ընտրի՛ր ծաղկի անունները

Բարդություն բարդ

8
9. Տեղադրի՛ր աղյուսակում

Բարդություն բարդ

6

Ուսումնական ձեռնարկներ