Տրված բառերը հերթականությամբ դասավորի՛ր  համապատասխան սյունակներում:
 
մանուշակ Վարդ հովտաշուշան Շուշան
 
Ծաղկի անունԱղջկա անուն