Որոշի՛ր նախադասությունների սկիզբն ու վերջը: Գրի՛ր՝ նախադասությունները սկսելով մեծատառով, վերջում դնելով վերջակետ:
Օրինակ
քամին քշեց գորշ ամպերը անձրևը դադարեց
Քամին քշեց գորշ ամպերը: Անձրևը դադարեց:
պապս ընտիր պարտեզ ունի պարտեզում շատ ծառեր կան