Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Լրացրո՛ւ նախադասությունը

Բարդություն հեշտ

2
2. Ճի՞շտ է, թե՞ սխալ

Բարդություն հեշտ

2
3. Նախադասության կազմությունը

Բարդություն հեշտ

3
4. Կազմի՛ր նախադասություն

Բարդություն միջին

5
5. Նշի՛ր ճիշտ բառը

Բարդություն միջին

4
6. Ստացի՛ր նախադասություն

Բարդություն միջին

6
7. Գրի՛ր համապատասխան բառը

Բարդություն բարդ

7
8. Ըստ նկարի՝ կազմի՛ր նախադասություն

Բարդություն բարդ

7
9. Ճի՛շտ գրիր նախադասությունը

Բարդություն բարդ

8

Նյութեր ուսուցչի համար