Օրինակ
ԱՅԴ Ե՞ՐԲ Է ԼԻՆՈՒՄ
 
Օրն է կարճանում:
Ծառն է մերկանում:
Անձրև է մաղում:
Քամին է խաղում:
Այդ ե՞րբ է լինում:
Այս ոտանավորի յուրաքանչյուր տողը մի նախադասություն է, որովհետև յուրաքանչյուր տողում խոսվում է որևէ բանի մասին, մի միտք է արտահայտվում:
Բառերի այն խումբը, որը միտք է արտահայտում, կոչվում է նախադասություն:
Ուշադրություն
Նախադասությունը սկսվում է մեծատառով, վերջում դնում ենք վերջակետ: