Տրված բառերը դասավորի՛ր ճիշտ տողում և ստացի՛ր նախադասություն:
 
ոռնում է, ծլվլում է
 
գայլը - :
 
ծիտիկը -: