Պատկերների անունները տեղադրի՛ր աղյուսակի համապատասխան սյունակներում:
 
6-18.png
 
Բազմավանկ բառՄիավանկ բառ