Մտածի՛ր՝ ո՞րն է բազմավանկ բառը և գրի՛ր այն:
 
ոզնի որս օղ