Արան ունի երկու թութակ՝ կարմիր ու կանաչ: Կարմիր թութակը կրկնում է բառերի միայն առաջին վանկերը, իսկ կանաչը՝ վերջին վանկերը: Որոշի՛ր՝ տրված բառերն ինչպես կարտասանեն այդ թութակները:
 
 անտառսավան
images.jpg
images (1).jpg