Գտի՛ր՝ ո՞ր շարքում պետք է տեղադրել տրված նկարը՝ նկար-պատմությունների՞, թե՞ նկար-նախադասությունների:
 
3.9-25.png