Տեսություն

1. Բառ

Առաջադրանքներ

1. Գտի՛ր սխալը

Բարդություն հեշտ

1
2. Նշի՛ր նկար-բառը

Բարդություն հեշտ

2
3. Ո՞ւմ է պատկանում առարկան

Բարդություն հեշտ

1
4. Նշի՛ր «ավելորդը»

Բարդություն միջին

3
5. Ո՞ր գծապատկերն է ճիշտ

Բարդություն միջին

4
6. Ո՞ր նկարը չկա

Բարդություն միջին

3
7. Պատմություն: Նախադասություն: Բառ

Բարդություն բարդ

6
8. Նշի՛ր ճիշտ գծապատկերը

Բարդություն բարդ

7
9. Ո՞ր շարքում պետք է տեղադրել

Բարդություն բարդ

7

Նյութեր ուսուցչի համար