Ձայնավոր և բաղաձայն հնչյուններ
Հնչյունները լինում են երկու տեսակ՝ ձայնավոր և բաղաձայն:
Ձայնավոր հնչյուններն արտասանվում են երկար, այսինքն՝ դրանք ձայն ունեցող հնչյուններն են: Բաղաձայն հնչյունները կարճ են արտասանվում, արագ վերջանում են ու շարունակվում են ը-ով: Սովորաբար, բառի հնչյունային գծապատկերում ձայնավոր հնչյուններին համապատասխանող վանդակը ներկվում է կանաչ կամ դեղին գույնով:
Օրինակ
Այսպես.6.3-06.png -  6.3-08 (2).png