Նշի՛ր՝ տրված նկար-նախադասություններից ո՞րը պետք է տեղադրել դատարկ վանդակում:
 
2.2-10.png