Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Գտի՛ր պակասող դրվագը

Բարդություն հեշտ

2
2. Գտի՛ր տարբերությունը

Բարդություն հեշտ

2
3. Ո՞ր դրվագն է առանձնացված

Բարդություն հեշտ

2
4. Գտի՛ր «ավելորդը»

Բարդություն միջին

3
5. Ո՞ր գծապատկերն է համապատասխանում

Բարդություն միջին

4
6. Ուշադի՛ր դիտիր նկարը

Բարդություն միջին

4
7. Ընտրի՛ր համապատասխան նկար-նախադասությունը

Բարդություն բարդ

5
8. Նկար-պատմություն: Նկար-նախադասություն

Բարդություն բարդ

5
9. Դասավորի՛ր ճիշտ հաջորդականությամբ

Բարդություն բարդ

6

Նյութեր ուսուցչի համար