Վանկ
Ուշադրություն
Բառի մասին հասկացություն տալուց հետո գաղափար է տրվում վանկերի՝ բառի արտասանական միավորների կամ մասերի վերաբերյալ: Այս կապակցությամբ էլ սովորողները կծանոթանան միավանկ բառ և բազմավանկ բառ հասկացություններին: Բառի մեջ եղած վանկերի քանակը ցույց է տրվում գծակարգի միջոցով:
Օրինակ
 
միավանկ բառ- miavank.jpg
 
երկվանկ բառ-erkvank.jpg
 
եռավանկ բառ- eravank.jpg