Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Դի՛ր գծապատկերի կողքին

Բարդություն հեշտ

2
2. Միավանկ և բազմավանկ բառեր

Բարդություն հեշտ

2
3. Ո՞ր նկարի գծապատկերն է ճիշտ

Բարդություն հեշտ

2
4. Ո՞ր շարքում կտեղադրես

Բարդություն միջին

3
5. Որոշի՛ր «ավելորդը»

Բարդություն միջին

3
6. Նշի՛ր պահանջվող արկղը

Բարդություն միջին

4
7. Ո՞վ է ճիշտ դասավորել

Բարդություն բարդ

5
8. Հաշվի՛ր բառերի վանկերի քանակը

Բարդություն բարդ

6
9. Տնակի «բնակիչները»

Բարդություն բարդ

7

Նյութեր ուսուցչի համար