Հաշվելով վանկերի քանակը` ընտրի՛ր՝ ո՞ր շարքում պետք է տեղադրել տրված նկարը:
 
6.1-08.png