Գտի՛ր՝ ո՞ր նկար-բառի վանկային գծապատկերն է ճիշտ տրված: