Գտի՛ր՝ ո՞ր տնակի առաջին հարկում  են «բնակվել» միավանկ, իսկ երկրորդ հարկում՝ եռավանկ նկար-բառերը: