Որոշի՛ր  պատկերված բազմավանկ նկար-բառերի քանակին հավասար շրջանների շարքը:
 
4.8-30.png