Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Նշի՛ր համապատասխան բառը

Բարդություն հեշտ

1
2. Ո՞ր հարցին է պատասխանում

Բարդություն հեշտ

2
3. Նշի՛ր ճիշտ պատասխանը

Բարդություն հեշտ

1
4. Նշի՛ր համապատասխան բառը

Բարդություն հեշտ

2
5. Ո՞ր բառի կողքին է սխալ գրված

Բարդություն հեշտ

1
6. Ո՞ր շարքում կտեղադրես

Բարդություն միջին

3
7. Քանի՞ բառ կա

Բարդություն միջին

3
8. Ի՞նչ է պատկերված

Բարդություն միջին

3
9. Արտագրի՛ր պահանջվող բառը

Բարդություն միջին

4
10. Ցո՛ւյց տուր անձ ցույց տվող բառը

Բարդություն միջին

3
11. Տեղադրի՛ր վանդակներում

Բարդություն բարդ

6
12. Ո՞ր բառն է պատասխանում

Բարդություն բարդ

5
13. Գրի՛ր միայն իր ցույց տվող բառը

Բարդություն բարդ

5
14. Ո՞ր հարցին է համապատասխանում

Բարդություն բարդ

6
15. Քանի՞ բառ կա տեքստում

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար