Բարդության աստիճանը
00:20:00

Առաջադրանքների ցանկ:

28Մ.
1. Նշի՛ր համապատասխան բառը 1Մ.
2. Նշի՛ր ճիշտ պատասխանը 1Մ.
3. Արտագրի՛ր պահանջվող բառը 4Մ.
4. Ցո՛ւյց տուր անձ ցույց տվող բառը 3Մ.
5. Ո՞ր հարցին է համապատասխանում 6Մ.
6. Գրի՛ր միայն իր ցույց տվող բառը 5Մ.
7. Քանի՞ բառ կա 3Մ.
8. Քանի՞ բառ կա տեքստում 5Մ.