Մտածի՛ր՝ որ բառի դիմաց է սխալ գրված նրան տրվող հարցը: