Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Ի՞նչ բառեր են գրված

Բարդություն հեշտ

2
2. Նշի՛ր պահանջվող բառը

Բարդություն հեշտ

2
3. Նշի՛ր ճիշտ պատասխանը

Բարդություն հեշտ

2
4. Նշի՛ր համապատասխան արտահայտությունը

Բարդություն հեշտ

2
5. Նշի՛ր համապատասխան բառաշարքը

Բարդություն հեշտ

2
6. Որ բառի դիմաց է սխալ գրված

Բարդություն հեշտ

2
7. Ճի՞շտ է գրել Մարին

Բարդություն հեշտ

2
8. Ո՞ր շարքում պետք է տեղադրել

Բարդություն միջին

3
9. Արտագրի՛ր բառը

Բարդություն միջին

3
10. Ո՞ր միտքն է ճիշտ

Բարդություն միջին

4
11. Ստացի՛ր հատկանիշ ցույց տվող բառ

Բարդություն միջին

3
12. Ո՞ր բառը պետք է տեղադրել

Բարդություն միջին

3
13. Քանի՞ բառ կա

Բարդություն միջին

3
14. Գրի՛ր մեկ բառով

Բարդություն միջին

4
15. Ավելացրո՛ւ սկզբում կամ վերջում

Բարդություն բարդ

5
16. Գրի՛ր համապատասխան վանդակներում

Բարդություն բարդ

6
17. Գրի՛ր համապատասխան հարցը

Բարդություն բարդ

5
18. Նախադասությունից դո՛ւրս գրիր

Բարդություն բարդ

5
19. Լրացո՛ւ աղյուսակը

Բարդություն բարդ

6
20. Նշի՛ր քանակը

Բարդություն բարդ

5
21. Դարձրո՛ւ գործողություն ցույց տվող բառեր

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար