Քո կարծիքով՝ գործողություն ցույց տվող որ բառի վերջում կարելի է ավելացնել ի տառը, որպեսզի ստանանք հատկանիշ ցույց տվող բառ: