Ընտրի՛ր՝ որ միտքն է ճիշտ: Ճիշտ մտքի դիմաց դի՛ր \(1\), սխալ մտքի դիմաց՝ \(0\)
 
Առարկա ցույց տվող բառեը պատասխանում են ո՞վ, ովքե՞ր, ի՞նչ, ինչե՞ր հարցերին:
 
Հատկանիշ ցույց տվող բառերը պատասխանում են ի՞նչ անել հարցին: