Որոշի՛ր՝ ըստ իմաստի ինչպիսի բառեր են սարերի վրա գրված բոլոր բառերը: 
 
1-18.png