Կռահի՛ր՝ ինչպես կարելի է հատկանիշ ցույց տվող բառը դարձնել գործողություն ցույց տվող բառ: Դարձրո՛ւ և գրի՛ր այդ բառը:
 
Օրինակ՝ մաքուր-մաքրել, դեղին- դեղնել
 
երկար -